Nişanyan Adlar, 15.015 maddebaşı ve 86.868 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2009 yılı itibariyle TC nüfus kütüğüne kayıtlı adların %99.5'i işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 9.736 isim arandı. Son arananlar: Sevdinç, Sevdagül, Sergülen, Serdoğan, Parseğ.

DİKKAT. Sitemiz inşa aşamasındadır. Tamamlanıncaya dek alıntılanmaması ve kaynak gösterilmemesi önemle rica olunur.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Abdurrahman ♂
179.881 kişi
Sıklık sırası
Ar ˁabd el-rahmân عَبْدُ الرَّحْمَن "merhametli (Allah) kulu" Ulusal
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
 • Abdurrahman (164.583),
 • Abdurahman (10.847),
 • Abdurrehman (996),
 • Abdürrahman (914),
 • Abdulrahman (519),
 • Apturrahman (382),
 • Apdurrahman (298),
 • Apturahman (212),
 • Abdurehman (169),
 • Apdurahman (130),
 • Abduraman (104),
 • Abturrahman (72),
 • Abdülrahman (60),
 • Abturahman (54),
 • Abdürahman (51),
 • A.Rahman (50),
 • Abdurrahmen (34),
 • Abdurraman (32),
 • Aptürrahman (32),
 • Abdürrehman (16),
 • Apturaman (16),
 • Apduraman (14),
 • Abdulrrahman (11),
 • Abduhraman (11),
 • Abdullahman (10),
 • Abdurrah (10),
 • Abdurrahmah (10),
 • Aptulrahman (9),
 • Abtulrahman (9),
 • Abdurranman (9),
 • Abdürehman (9),
 • Abdulrehman (8),
 • Ş.Abdurrahman (7),
 • Apdırahman (7),
 • Adurrahman (7),
 • Abdulrrehman (7),
 • Abdulrahmen (6),
 • Abdurrehmen (6),
 • H.Abdurahman (5),
 • Aptürahman (5),
 • Abtulrrahman (5),
 • Abdurrehaman (5),
 • Abdurrahmin (5),
 • Abdulrehmen (5),
 • Abdırahman (5),
 • Apdurraman (4),
 • Apdürrahman (4),
 • Abdurramhan (4),
 • Abdurrahan (4),
 • Apdulrahman (3),
 • Aburrahman (3),
 • Abdurruhman (3),
 • Abdurrahmani (3),
 • Abdurrahaman (3),
 • Abdülrrahman (3),
 • Abduirahman (3),
 • Abdırrahman (3),
 • Abdıraman (3),
 • Abdiraman (3),
 • Abdirahman (3),
 • Abdurrahmanh (2),
 • Abdurrahmeyn (2),
 • Abduruhman (2),
 • Abrurrahman (2),
 • Abturaman (2),
 • Adburrahman (2),
 • Aptaraman (2),
 • Abdurrahma (2),
 • Abdurarahman (2),
 • Abdurahaman (2),
 • Abadurrahman (2),
 • Abdarrahman (2),
 • Abddurrahman (2),
 • Abdelrahman (2),
 • Abdilrahman (2),
 • Abdrrahman (2),
 • Abduhrahman (2),
 • Abudureheman (1),
 • Abtıraman (1),
 • Abtarman (1),
 • Abtaramanov (1),
 • Abtaraman (1),
 • Abidurrahman (1),
 • Abduurrahman (1),
 • Abduulrahman (1),
 • Abdurruhan (1),
 • Aburahman (1),
 • Adburahman (1),
 • Ebdürrahman (1),
 • Ebdiraman (1),
 • Bdurrahman (1),
 • Ardurrahman (1),
 • Apturruhman (1),
 • Aptülrahman (1),
 • Aptıraman (1),
 • Aptilrahman (1),
 • Aıbdurrahman (1),
 • Abdurrrahman (1),
 • Abdurrhman (1),
 • Abdurarhman (1),
 • Abdüraman (1),
 • Abdurahmen (1),
 • Abdurahhman (1),
 • Abdulurahman (1),
 • Abdulrhman (1),
 • Abdülrehman (1),
 • Abdturrhman (1),
 • Abdurhaman (1),
 • Abdurmrahman (1),
 • Abdürrabba (1),
 • Abdurreman (1),
 • Abdurrehmah (1),
 • Abdurramman (1),
 • Abdürraman (1),
 • Abdurrahnman (1),
 • Abdurrahnan (1),
 • Abdurrahmman (1),
 • Abdurrahmaan (1),
 • Abbdurrahman (1)
(Alfabetik sırala)
İlgili adlar: Abdurrahmangazi