Nişanyan Adlar, 15.263 maddebaşı ve 87.822 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2009 yılı itibariyle TC nüfus kütüğüne kayıtlı adların %99.5'i işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 2.422 isim arandı. Son arananlar: Hazare, Ramil, Nicholas, Yaşarali, Ziva.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Firdevs ♀
94.485 kişi
Sıklık sırası
Kuran kaynaklı ad
Ar firdews فردوس "cennet"
(Yun parádisos παράδεισος "cennet")
Ulusal
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Cennetin Kuran'da anılan adlarından biridir. Tasavvuf ıstılahında cennetin ikinci kademesinin adıdır. Yun parádisos sözcüğü esasen eski Pers krallarının duvarla çevrili bahçelerinin adı iken, Tevrat'taki gan eden ("adn bahçesi") sözcüğünü çevirmek için kullanılmıştır.* Kadın adı olan Firdevsi'de, Firdevs-i Ala ("yüce cennet") adının kısaltımı veya uzun i ile Firdevsî ("cennetlik) kastedilmiş olabilir. Fars şairi Firdevsî uzak olasılıktır.
 • Firdevs (53.913),
 • Firdes (35.606),
 • Firdevis (1.019),
 • Firdos (888),
 • Firdevsi (576),
 • Firdez (328),
 • Firdövs (312),
 • Firdös (211),
 • Firdas (141),
 • Firdest (119),
 • Ferdevs (105),
 • Fürdevs (83),
 • Fürdes (67),
 • Fürdös (61),
 • Fides (56),
 • Firdevst (49),
 • Ferdes (42),
 • Firides (41),
 • Fidevs (38),
 • Firdase (36),
 • Firdevz (31),
 • Fürdövs (30),
 • Firdeviz (29),
 • Fırdevs (29),
 • Firdevüs (28),
 • Firdese (26),
 • Firdevsiye (23),
 • Firdeus (20),
 • Ferdos (18),
 • Firdasiye (18),
 • Fildes (17),
 • Firdefs (17),
 • Firtes (16),
 • Firdüs (15),
 • Ferides (14),
 • Firders (14),
 • Firdeves (14),
 • Firidevs (14),
 • Ferdüs (13),
 • Firdeyis (13),
 • Fürdevis (13),
 • Fırdes (12),
 • Firdovs (12),
 • Firedvs (12),
 • Ferdus (11),
 • Firdoz (11),
 • Ferdez (10),
 • Fidres (10),
 • Firdens (10),
 • Fürdos (10),
 • Ferdös (9),
 • Firdeş (9),
 • Firdesi (9),
 • Firdev (9),
 • Firdevse (9),
 • Firdus (9),
 • Firevs (9),
 • Firdavs (8),
 • Furdevs (8),
 • Firdves (7),
 • Fürdüs (7),
 • Findevs (6),
 • Firdeviş (6),
 • Firdövüs (6),
 • Fürdevüs (6),
 • Pirdevs (6),
 • Ferdevz (5),
 • Fidrevs (5),
 • Firdevist (5),
 • Firduz (5),
 • Fürdez (5),
 • Virdes (5),
 • Ferdevis (4),
 • Firdevsiala (4),
 • Fırdos (4),
 • Firdöst (4),
 • Firtos (4),
 • Fiydes (4),
 • Furdes (4),
 • Furdus (4),
 • Fürdüz (4),
 • Pirdövüs (4),
 • Virdevs (4),
 • Feridevs (3),
 • Fierdevs (3),
 • Firdavis (3),
 • Firdefis (3),
 • Firdevf (3),
 • Fırdevis (3),
 • Firdevisi (3),
 • Firdevüz (3),
 • Firdols (3),
 • Firdöys (3),
 • Firdöz (3),
 • Firidos (3),
 • Fridevs (3),
 • İrdevs (2),
 • Ferdavus (2),
 • Fidevis (2),
 • Fidevsi (2),
 • Fidrdevs (2),
 • Fildevs (2),
 • Finrdevs (2),
 • Firdavus (2),
 • Fırdest (2),
 • Firdeüş (2),
 • Firdevsala (2),
 • Firdevsü (2),
 • Firdevus (2),
 • Firdeys (2),
 • Firdeze (2),
 • Firdous (2),
 • Firdöves (2),
 • Firdüvüs (2),
 • Firdvs (2),
 • Firoevs (2),
 • Firrdevs (2),
 • Fördevs (2),
 • Fürdovs (2),
 • Furdüz (2)
(Alfabetik sırala)
İlgili adlar: Hürdes