Nişanyan Adlar, 15.017 maddebaşı ve 86.869 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2009 yılı itibariyle TC nüfus kütüğüne kayıtlı adların %99.5'i işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 394 isim arandı. Son arananlar: Eymen, Behzat, Dağcan, Mikail, Cömert.

DİKKAT. Sitemiz inşa aşamasındadır. Tamamlanıncaya dek alıntılanmaması ve kaynak gösterilmemesi önemle rica olunur.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Fatmatüzzehra ♀
2.273 kişi
Sıklık sırası
Ar fâṭımat el-zehrâ فَاطِمَتُ الزهراء "ışıklı Fatma" İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Peygamberin büyük kızının unvanıdır. Hz. Ali ile evlenerek eimme-i kiramın büyük annesi olmuştur.
 • Fatmatüzzehra (390),
 • Fatimetüzzehra (214),
 • Tüzzehra (191),
 • Fatımatüzzehra (162),
 • Fatmatüz (157),
 • Fatümetüzzehra (107),
 • Fatmatül (79),
 • Fatimetüz (59),
 • Tüz (54),
 • Fatımatüz (53),
 • Fatimetül (53),
 • Fatimei (36),
 • Fatmatülzehra (29),
 • Fatımai (28),
 • Fatimetuzzehra (27),
 • Fatmatuzzehra (25),
 • Fatmatüzehra (25),
 • Fatımatül (24),
 • Fatmayı (22),
 • Fatimatüzzehra (21),
 • Fatümetüz (21),
 • Fatımetüzzehra (20),
 • Fatümatüzzehra (19),
 • Fatimatüz (18),
 • Fatimeyi (17),
 • Fatimetüzehra (15),
 • Fatmazehra (15),
 • Fatimetülzehra (14),
 • Fatümetül (13),
 • Fatımatuzzehra (12),
 • Fatimatül (12),
 • Fatmatul (10),
 • Tüzehra (10),
 • Fatumatuzzehra (10),
 • Fatumatüzzehra (9),
 • Fatmetüzzehra (9),
 • Fatımatı (9),
 • Fatimeti (9),
 • Fatmatü (9),
 • Fatumatul (9),
 • Fatumetuz (8),
 • Fatmatuz (8),
 • Tülzehra (8),
 • Fatimetuzehra (8),
 • Fatimetü (7),
 • Fatumatuz (7),
 • Fatumatüz (7),
 • Fadimei (7),
 • Fatümatüz (6),
 • Fatımetüz (6),
 • Fatimeizehra (6),
 • Fatimezzehra (6),
 • Tuzzehra (6),
 • Fatümatü (6),
 • Fatumatu (6),
 • Fatimetul (6),
 • Fatimai (6),
 • Fadimetül (6),
 • Fatımetül (5),
 • Fatmatuzehra (4),
 • Fatimedüz (4),
 • Fatimetüs (4),
 • Fatümatül (4),
 • Fatumetuzzehra (4),
 • Fatümatülzehra (4),
 • Fatmatızzehra (4),
 • Fatimatüzehra (4),
 • Fatımatızzehra (4),
 • Fatumetül (4),
 • Fatmatulzehra (3),
 • Fatmaüzzehra (3),
 • Fatümetülzehra (3),
 • Fatimetözehra (3),
 • Fatümetüzehra (3),
 • Fadimetülzehra (3),
 • Fatımatuzehra (3),
 • Fatümetuz (3),
 • Fatumetü (3),
 • Fatumatül (3),
 • Fatımei (3),
 • Fatımatul (3),
 • Fatımati (3),
 • Fatimetuz (3),
 • Fatimetulzehra (2),
 • Fatimetizzehra (2),
 • Fatümetü (2),
 • Fatımetüzehra (2),
 • Fatımetuzzehra (2),
 • Fatimetüzzöhra (2),
 • Fatumatuszehra (2),
 • Fatümettüzehra (2),
 • Fatünetüzehra (2),
 • Tuzehra (2),
 • Fatmatu (2),
 • Fatimetezzehra (2),
 • Fatimatuzzahra (2),
 • Fatumatü (2),
 • Fatimetil (2),
 • Fatımeti (2),
 • Fatime-i (2),
 • Fatımatuz (2),
 • Fatımatü (2),
 • Fatımatız (2),
 • Fatımatıl (2),
 • Fatımatil (2),
 • Fatımatülzehra (2),
 • Fatımatüzehra (2),
 • Fatma-tül (2)
(Alfabetik sırala)