Adlar Sözlüğü yenilendi! (ayrıntılar)

Nişanyan Adlar, 16.601 maddebaşı ve 102.383 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2015 yılı itibariyle TC seçmen kütüğüne kayıtlı adların %99.6'sı işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 4.836 isim arandı. Son arananlar: Dilay, Yusa, Hamsa, Sema, Hüsna.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Zührap ♂
205 kişi
Sıklık sırası
Şahname kaynaklı ad
Fa sührâb سُهراب‎ "kızıl su, kutlu su"
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Rüstem oğlu Sührab İran destanı Şehname'nin trajik kahramanlarındandır. Kimliğinden habersiz olan babasıyla savaşır ve onun tarafından öldürülür. İran kültüründen etkilenen tüm toplumlarda ismin varyantları kullanılır. Krikor Zohrab (1861-1915) Osmanlı son döneminin en etkili Ermeni yazar ve siyaset adamı idi. * Zürap sadece Makedonya-Kosova göçmenlerinde, Zührap genel olarak Rumelililerde, Zöhrap Azerilerde (Iğdır), Zuraf/Zuref/Zürref ve benzerleri Kürtlerde görülür. Gürcülerde Zurab, Ermenilerde Zohrab/Zohrap caridir.
 • Zührap (37),
 • Zürap (30),
 • Zöhrap (14),
 • Zoraf (12),
 • Sührap (11),
 • Züref (10),
 • Suhap (9),
 • Sürhap (7),
 • Zohrap (6),
 • Suhrap (6),
 • Zürref (5),
 • Zurap (5),
 • Söhrap (4),
 • Şöhrap (4),
 • Zorap (3),
 • Zorav (3),
 • Zührep (3),
 • Zürrap (3),
 • Sohrab (3),
 • Zuraf (2),
 • Zührab (2),
 • Zöhreb (2),
 • Sohrap (2),
 • Suap (2),
 • Suhrab (2),
 • Surap (2),
 • Zehrap (2),
 • Sürap (2),
 • Surhap (2),
 • Zirap (1),
 • Zürafi (1),
 • Zürabi (1),
 • Sührep (1),
 • Zurab (1),
 • Zuhrap (1),
 • Zuhrab (1),
 • Sehrap (1),
 • Zohrab (1),
 • Sührab (1),
 • Zürrev (0),
 • Zurrap (0),
 • Zarap (0),
 • Zühref (0),
 • Züğrap (0),
 • Zürrep (0),
 • Zahrab (0),
 • Zehrab (0),
 • Zehraf (0),
 • Zahrap (0)
(Alfabetik sırala)