Nişanyan Adlar, 15.032 maddebaşı ve 86.970 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2009 yılı itibariyle TC nüfus kütüğüne kayıtlı adların %99.5'i işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 31.605 isim arandı. Son arananlar: Ayter, Murat, Mehmail, Müzekker, Mersin.

DİKKAT. Sitemiz inşa aşamasındadır. Tamamlanıncaya dek alıntılanmaması ve kaynak gösterilmemesi önemle rica olunur.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Zülfer ♀
237 kişi
Sıklık sırası
= Zülfiye İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
 • Zülfer (126),
 • Zülüfer (38),
 • Zilifer (10),
 • Zülfera (7),
 • Zilüfer (7),
 • Zilafer (7),
 • Zelifer (6),
 • Zülfari (6),
 • Zalfer (5),
 • Zülfire (5),
 • Zülfar (4),
 • Zeylüfer (3),
 • Zülfifer (3),
 • Zülferi (2),
 • Zelferiye (2),
 • Zilfer (2),
 • Züleyfer (2),
 • Zülufer (2)
(Alfabetik sırala)
Zülfiye ♀
64.037 kişi
Sıklık sırası
Fa zülf? "saç" Ulusal
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Yaygın olarak Farsça zülf ("saç") sözcüğünden türetilse de, muhtemelen Zülfikar adının kısaltımı olan Zülfî'nin dişil halidir. Bazı örneklerde Zeliha/Züleyha adının varyantı olarak da yorumlanır.
 • Zülfiye (44.431),
 • Zülfü (5.403),
 • Zülfi (5.378),
 • Zilfi (3.654),
 • Zülfüye (2.219),
 • Zilif (303),
 • Sülfiye (287),
 • Zilfiye (238),
 • Zulfiye (238),
 • Sulfiye (224),
 • Zülüfe (172),
 • Zülüf (159),
 • Zilife (136),
 • Zülfo (107),
 • Zulfi (99),
 • Zelfiye (90),
 • Zülviye (77),
 • Zelfire (71),
 • Zülfinar (70),
 • Zülhiye (56),
 • Zülfu (54),
 • Zülfiya (44),
 • Zülfihan (39),
 • Zilfan (32),
 • Zilifa (27),
 • Zülfühan (26),
 • Zülüfa (22),
 • Zulfo (19),
 • Zülfişah (19),
 • Sülfü (17),
 • Zulfı (16),
 • Zülfı (15),
 • Zülüfet (15),
 • Zülfik (14),
 • Zülfügül (14),
 • Zılfı (13),
 • Zulfu (13),
 • Zulfiya (12),
 • Zülfican (12),
 • Sulfiyet (11),
 • Zilfet (10),
 • Zalfiye (9),
 • Zülfie (9),
 • Zülfia (9),
 • Sülfüye (8),
 • Zülfiyye (8),
 • Zülfiyet (8),
 • Zılfi (8),
 • Zulfıyya (7),
 • Zülfö (7),
 • Zulfü (6),
 • Zülfüşah (6),
 • Zoulfia (5),
 • Zülhiya (5),
 • Zulhiye (5),
 • Zülüfüye (5),
 • Zülfişan (5),
 • Zülfigül (5),
 • Zülfüyet (4),
 • Zulfüye (4),
 • Zulfuye (4),
 • Zulfıya (4),
 • Zölfü (4),
 • Zelfey (4),
 • Zülfiyegül (4),
 • Zülhü (3),
 • Zölfiye (3),
 • Zülfüya (3),
 • Zülföy (3),
 • Zulfiyya (3),
 • Zülfiyat (3),
 • Zülfieye (3),
 • Zılfiye (3),
 • Sülfiya (2),
 • Sülfiyye (2),
 • Sulfuye (2),
 • Zülfiy (2),
 • Zilfıye (2),
 • Zilfüye (2),
 • Zylfije (2)
(Alfabetik sırala)
Zülfikar ♂
17.683 kişi
Sıklık sırası
Ar ḏû l-fiqâr ذُو الفَقَار "omurgalı" Ulusal
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Hz. Ali'nin mucizevi kılıcının ve dolayısıyla Hz. Ali'nin unvanıdır.
 • Zülfükar (8.147),
 • Zülfikar (7.188),
 • Zülkar (704),
 • Zülfigar (263),
 • Zülker (258),
 • Zülfukar (201),
 • Zülfer (154),
 • Zülfügar (127),
 • Zilfikar (124),
 • Zülfikir (81),
 • Zulfikar (47),
 • Zülfiğar (32),
 • Zulfukar (28),
 • Zülfakar (25),
 • Zülgar (23),
 • Zülfar (20),
 • Zülfekar (18),
 • Zülfıkar (14),
 • Zilfigar (13),
 • Zülfüğar (12),
 • Zilfar (12),
 • Ziliftar (11),
 • Zülüfkar (11),
 • Zulkar (10),
 • Zilfer (9),
 • Zilfükar (9),
 • Zilifdar (9),
 • Züfkar (7),
 • Zulfekar (7),
 • Züfügar (6),
 • Zülger (6),
 • Zulfikir (5),
 • Zulfükar (5),
 • Zülükar (5),
 • Zülküfar (4),
 • Zülfüker (4),
 • Zülfilki (4),
 • Zülfikri (4),
 • Zülfikan (4),
 • Zilfihan (4),
 • Zilfiğar (4),
 • Zulfıkar (4),
 • Zilfidar (3),
 • Zilifkar (3),
 • Zülfokar (3),
 • Zulfugar (3),
 • Zülifker (3),
 • Züliftar (3),
 • Züligar (3),
 • Zültügar (3),
 • Zülhüker (2),
 • Zülkifar (2),
 • Zulgar (2),
 • Zülfugar (2),
 • Zulfigar (2),
 • Zülfigan (2),
 • Züflükar (2),
 • Zılfikar (2),
 • Zulfuğar (2),
 • Zürfikar (1),
 • Zülüfkü (1),
 • Zulkyar (1),
 • Zülkipir (1),
 • Zülğar (1),
 • Zülfükâr (1),
 • Zülfüger (1),
 • Zülfügari (1),
 • Zülfuğar (1),
 • Zulfügar (1),
 • Zülfkar (1),
 • Zülfiker (1),
 • Züfükar (1),
 • Züfikar (1),
 • Zılfükar (1),
 • Zilfugar (1),
 • Zilfekar (1),
 • Sülfigar (1)
(Alfabetik sırala)