Nişanyan Adlar, 15.211 maddebaşı ve 87.625 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2009 yılı itibariyle TC nüfus kütüğüne kayıtlı adların %99.5'i işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 7.377 isim arandı. Son arananlar: Tomris, Erdegül, Hacire, Demet, Deliahmet.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Serhan ♀
1.312 kişi
Sıklık sırası
= Ser+ Han Ulusal
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
"Baş hanım" anlamında.
 • Serhan (580),
 • Serihan (362),
 • Seran (289),
 • Şerihan (35),
 • Serehan (13),
 • Serran (13),
 • Serahan (10),
 • Şerhan (8),
 • Seruhan (2)
(Alfabetik sırala)
Han ♀
581 kişi
Sıklık sırası
Tr "hanım" İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Çoğu örnekte başka bir ada eklenmiş dişi belirteci veya Hanım sözcüğünün kısaltımıdır. Esasen "bey, hükümdar" anlamına gelen Han sözcüğünün dişilik belirteci olarak kullanılması Türk dillerinde yaygın bir özelliktir.
 • Han (581)
Serhan ♂
7.065 kişi
Sıklık sırası
= Ser+ Han Ulusal
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Mardin Arap kesiminde (Merkez, Midyat) yaygın olan isim Sirhan ("kurt") varyantıdır. Diğer bölgelerde Serkan, Serdar, Server, Serbuğ ve benzerlerinin etkisiyle "baş-han, öncü, kumandan" anlamı yüklenir.
 • Serhan (6.987),
 • Seran (46),
 • Serehan (7),
 • Şerhan (7),
 • Serhano (7),
 • Serahan (5),
 • Serihan (4),
 • Serğan (2)
(Alfabetik sırala)
İlgili adlar: Selhan
Ser ♂
20 kişi
Sıklık sırası
= SerbülentÖrneklerin büyük çoğunluğu Ser Bülent, birkaçı Ser Asker bileşik adının ilk kısmıdır. Bir örnek "baş" anlamında Kürt adı, bir örnek "sevgi" anlamında Ermeni adıdır.
 • Ser (20)
Han ♂
3.415 kişi
Sıklık sırası
= Hakan İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Evvelce Hun ve Göktürk imparatorlarının sıfatı iken 12.-13. yüzyıla doğru "bey" anlamında genel bir saygı unvanına dönüşmüştür. "Başkasına tabi olmayan kişi" olarak yorumlanabilir. Türkçe adlarda hem erillik hem dişilik belirteci olarak kullanılır.
 • Han (3.404),
 • Khan (11)
(Alfabetik sırala)