Nişanyan Adlar, 15.017 maddebaşı ve 86.869 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2009 yılı itibariyle TC nüfus kütüğüne kayıtlı adların %99.5'i işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 2.766 isim arandı. Son arananlar: Portakal, Huriye, Beycan, Keram, Erman.

DİKKAT. Sitemiz inşa aşamasındadır. Tamamlanıncaya dek alıntılanmaması ve kaynak gösterilmemesi önemle rica olunur.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Selçuk ♀
285 kişi
Sıklık sırası
ETr selçük "?" Türkçe alanı
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Eski Türk kaynaklarında Selçük/Selçik sıklıkla kadın adı olarak geçer (ör: Konya Selçuklularından Gıyaseddin Keyhusrev'in kız kardeşi Selçuk Hatun, Akkoyunlu Uzun Hasan'ın eşlerinden Selçuk Begüm). Selçuklu hanedanına isim veren kişinin cinsiyeti kaydedilmiş değildir. Karş. Selcen.
 • Selçuk (249),
 • Selcik (17),
 • Selçik (8),
 • Selçuka (7),
 • Selçukiye (4)
(Alfabetik sırala)
Selçuk ♂
52.407 kişi
Sıklık sırası
ETr selçük "?" Türkçe alanı
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Selçuklu hanedanının atası olan kişinin kimliğine dair tarihi bir kayıt yoktur. Osmanlı devrinde ender görülen isim 20. yy başlarından itibaren yaygınlaştı. İsmin kaynağını Rasonyi sel ("su taşkını") adından, O. Turan salmak (saldırmak) fiilinden türetmeyi denerler. Y. Gedikli'nin Eski Türkçe sili ("temiz, pak") sıfatına dayandırması daha makul görünüyor.
 • Selçuk (52.167),
 • Selcuk (136),
 • Selçukhan (52),
 • Selçük (26),
 • Selçok (12),
 • Şelçuk (6),
 • Selcük (4),
 • M.Selçuk (2),
 • Salçuk (1),
 • Selçik (1)
(Alfabetik sırala)