Nişanyan Adlar, 15.254 maddebaşı ve 87.770 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2009 yılı itibariyle TC nüfus kütüğüne kayıtlı adların %99.5'i işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 1.447 isim arandı. Son arananlar: Yıldırır, Ural, Özder, Kermuş, Atahan.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Nutfiye ♀
2.570 kişi
Sıklık sırası
= LütfiyeBulgaristan göçmeni ismi:
Bursa+
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Nutfe Kuran'da "meni" anlamında geçen sözcüktür; Allah'ın mucizelerine delil olarak anılır. Ancak daha çok Bulgaristan kökenli ailelerde görülen isim muhtemelen Lutfiye varyantı olmalıdır.
 • Nutfiye (658),
 • Nutiye (547),
 • Nudiye (308),
 • Nütfiye (260),
 • Nutkiye (222),
 • Nuğdiye (115),
 • Nutuya (107),
 • Nütiye (44),
 • Nütüye (32),
 • Nutkuya (29),
 • Nuthiye (26),
 • Nutviye (23),
 • Nutuye (22),
 • Nütviye (21),
 • Nutkiya (15),
 • Nutkıya (14),
 • Nuktiye (13),
 • Nüdiye (12),
 • Nütkiye (12),
 • Nutkuye (7),
 • Nüthiye (7),
 • Nütfüye (6),
 • Nutiya (6),
 • Nuhtiye (4),
 • Nutvuya (4),
 • Nutvie (4),
 • Nutufiye (4),
 • Nuttiye (4),
 • Nütuya (4),
 • Nudüye (3),
 • Nüftiye (3),
 • Nugdiye (3),
 • Nutfuya (3),
 • Nutviya (3),
 • Nutya (3),
 • Nutye (2),
 • Nütüya (2),
 • Nüttiye (2),
 • Nuttiya (2),
 • Nutguya (2),
 • Nutgiye (2),
 • Nutfie (2),
 • Nuktuye (2),
 • Nuftiye (2),
 • Nudviye (2),
 • Nüdüye (2)
(Alfabetik sırala)
Lütfiye ♀
115.078 kişi
Sıklık sırası
Ar luṭfîye(t) لطفية "lütf edilen, nimet" Ulusal
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
 • Lütfiye (101.521),
 • Lutfiye (11.179),
 • Lütfüye (1.711),
 • Lütviye (162),
 • Lüftiye (44),
 • Lütfi (38),
 • Lütfiya (36),
 • Lutviye (31),
 • Lüfiye (29),
 • Lutfuye (28),
 • Lutfüye (25),
 • Lutfuya (24),
 • Lütiye (23),
 • Lütfiyye (17),
 • Lutfiya (15),
 • Lütfü (11),
 • Lütüfe (11),
 • Lutfiyye (11),
 • Lufiye (9),
 • Latfiye (8),
 • Lütfuye (8),
 • Lutuf (8),
 • Letfiye (7),
 • Lütüye (7),
 • Litfiye (6),
 • Lutfıya (6),
 • Lütuf (6),
 • Lutuya (6),
 • Lütfye (5),
 • Lutfıye (5),
 • Lütfide (5),
 • Lütfile (5),
 • Lutife (4),
 • Lütife (4),
 • Lutiye (4),
 • Lütüfiya (3),
 • Lütvie (3),
 • Lüttfiye (3),
 • Lütfyie (3),
 • Lütfüya (3),
 • Lutfie (3),
 • Lötfüye (3),
 • Lyutvie (2),
 • Lütvüye (2),
 • Lutvüye (2),
 • Lutviya (2),
 • Lutvie (2),
 • Lütüfye (2),
 • Lutufe (2),
 • Lütüf (2),
 • Lütifer (2),
 • Lütfuya (2),
 • Lutfüya (2),
 • Lütfiyegül (2),
 • Lütfıye (2),
 • Lütfie (2),
 • Lütfe (2),
 • Lütdiye (2),
 • Lültfiye (2),
 • Lötfiye (2),
 • Lıtfiye (2)
(Alfabetik sırala)
İlgili adlar: Nutfiye