Nişanyan Adlar, 15.030 maddebaşı ve 86.968 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2009 yılı itibariyle TC nüfus kütüğüne kayıtlı adların %99.5'i işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 29.966 isim arandı. Son arananlar: Erbaş, Burcali, Cami, Jonathan, Yeliz.

DİKKAT. Sitemiz inşa aşamasındadır. Tamamlanıncaya dek alıntılanmaması ve kaynak gösterilmemesi önemle rica olunur.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Mihriban ♀
25.016 kişi
Sıklık sırası
Fa mihr-bân "şefkatli, sevecen" İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
İslam tarihinde son Sasani şahı Yezdicerd'in kızı ve Şehrban'ın kızkardeşi olarak anılır; Hindistan padişahıyla evlendiği anlatılır.
 • Mihriban (15.824),
 • Mehriban (7.080),
 • Mühriban (245),
 • Muhriban (224),
 • Meriban (156),
 • Mihriman (132),
 • Mihribe (120),
 • Mehribani (98),
 • Mehriman (91),
 • Miriban (77),
 • Mihriba (75),
 • Mehribe (69),
 • Mehriba (64),
 • Muhribe (47),
 • Mehrivan (42),
 • Mihribani (39),
 • Mihrivan (36),
 • Mehribal (35),
 • Mihribal (32),
 • Mührüban (32),
 • Mührübe (32),
 • Mirban (27),
 • Merban (24),
 • Mühribe (21),
 • Mehlibar (19),
 • Muriban (18),
 • Mehrube (17),
 • Mirivan (14),
 • Meyriban (14),
 • Mehrıban (14),
 • Mehliban (12),
 • Müriban (12),
 • Merhiban (12),
 • Muhriba (11),
 • Murühban (11),
 • Mehribanı (10),
 • Muhruban (10),
 • Merbani (10),
 • Mehreba (10),
 • Mahriban (9),
 • Möhribe (9),
 • Mihreban (9),
 • Mekhriban (8),
 • Mihribah (8),
 • Mürban (7),
 • Mehirban (7),
 • Mihiriban (6),
 • Muhrivan (6),
 • Mühriba (6),
 • Merbane (6),
 • Mehruba (5),
 • Mürüban (5),
 • Murbani (5),
 • Mihrıban (5),
 • Mehruban (5),
 • Mihribane (5),
 • Mehreban (4),
 • Mühriman (4),
 • Miribane (4),
 • Mirbani (4),
 • Mikriban (4),
 • Mihribanı (4),
 • Mehraba (4),
 • Mehribah (4),
 • Mıhriban (4),
 • Mekriban (4),
 • Mihribanu (4),
 • Mürbani (3),
 • Mührüba (3),
 • Mihraban (3),
 • Mihirban (3),
 • Mihrüban (3),
 • Mehiban (3),
 • Mirbane (3),
 • Mirhiban (2),
 • Mihruban (2),
 • Miryiban (2),
 • Möhriban (2),
 • Mehrüban (2),
 • Murbane (2),
 • Mereban (2),
 • Muğriban (2),
 • Merhriban (2),
 • Mibriban (2),
 • Mihreba (2),
 • Mıhrıban (2)
(Alfabetik sırala)