Adlar Sözlüğü yenilendi! (ayrıntılar)

Nişanyan Adlar, 16.601 maddebaşı ve 102.383 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2015 yılı itibariyle TC seçmen kütüğüne kayıtlı adların %99.6'sı işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 4.976 isim arandı. Son arananlar: Şemsunur, Meryem, Fatula, Bodi, Bablı.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Havana ♀
8.201 kişi
Sıklık sırası
= Havva+ Ana Ege ve Akdeniz bölgeleri
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Havane biçimi sadece Denizli-Tavas'ta görülür.
 • Havana (5.053),
 • Havvana (1.999),
 • Havane (534),
 • Havvaana (339),
 • Havaana (158),
 • Havvane (117),
 • Havanna (1)
(Alfabetik sırala)
Havva ♀
228.016 kişi
Sıklık sırası
Tevrat ve Kuran kaynaklı ad
Ar ḥawwâ حَوَّاء‎ "ilk kadın"
(İbr ḥawa(h) חַוָּה "canlı, can veren")
Ulusal
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Tevrat ve Kuran'da ilk yaratılan kadın ve Adem'in eşidir. hwy "yaşamak, canlı olmak" kökünden gelen İbranice isim, tüm insanların anası olma özelliğine işaret eder. Yun Ívi, İng Eve/Eva ve benzerleri kullanılır.
 • Havva (151.110),
 • Hava (75.780),
 • Heva (715),
 • Hevva (192),
 • Heve (82),
 • Have (44),
 • Havayi (30),
 • Havakadın (20),
 • Havvakadın (11),
 • Hevey (10),
 • Heyva (6),
 • Havve (3),
 • Hevve (3),
 • Havvah (2),
 • Heyve (2),
 • Havai (2),
 • Havvayi (1),
 • Hevet (1),
 • Havvayar (1),
 • Havvaca (1),
 • Havvai (0)
(Alfabetik sırala)
Ana2 ♀
759 kişi
Sıklık sırası
= AnnaRum/Romen ismi
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
1980'lere dek büyük çoğunlukla yerli Rumlara özgü bir ad iken günümüzde evlilik yoluyla TC vatandaşlığı kazanan Romanyalı ve Gagavuzlarda yaygındır.
 • Ana (759)