Nişanyan Adlar, 15.211 maddebaşı ve 87.625 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2009 yılı itibariyle TC nüfus kütüğüne kayıtlı adların %99.5'i işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 9.691 isim arandı. Son arananlar: Şura, Şiar, Ceger, Gurgin, Ahenk.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Fatmatüzzehra ♀
2.273 kişi
Sıklık sırası
Ar fâṭımat el-zehrâ فَاطِمَتُ الزهراء "nurlu Fatma"
(= Fatma+ Zehra)
Türkçe alanı
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Peygamberin büyük kızının unvanıdır. Hz. Ali ile evlenerek eimme-i kiramın ve tüm sâdât ve eşrafın büyük annesi olmuştur.
 • Fatmatüzzehra (390),
 • Fatimetüzzehra (214),
 • Tüzzehra (191),
 • Fatımatüzzehra (162),
 • Fatmatüz (157),
 • Fatümetüzzehra (107),
 • Fatmatül (79),
 • Fatimetüz (59),
 • Tüz (54),
 • Fatımatüz (53),
 • Fatimetül (53),
 • Fatimei (36),
 • Fatmatülzehra (29),
 • Fatımai (28),
 • Fatimetuzzehra (27),
 • Fatmatüzehra (25),
 • Fatmatuzzehra (25),
 • Fatımatül (24),
 • Fatmayı (22),
 • Fatümetüz (21),
 • Fatimatüzzehra (21),
 • Fatımetüzzehra (20),
 • Fatümatüzzehra (19),
 • Fatimatüz (18),
 • Fatimeyi (17),
 • Fatimetüzehra (15),
 • Fatmazehra (15),
 • Fatimetülzehra (14),
 • Fatümetül (13),
 • Fatimatül (12),
 • Fatımatuzzehra (12),
 • Fatmatul (10),
 • Fatumatuzzehra (10),
 • Tüzehra (10),
 • Fatımatı (9),
 • Fatimeti (9),
 • Fatmatü (9),
 • Fatumatul (9),
 • Fatmetüzzehra (9),
 • Fatumatüzzehra (9),
 • Fatmatuz (8),
 • Fatumetuz (8),
 • Fatimetuzehra (8),
 • Tülzehra (8),
 • Fadimei (7),
 • Fatimetü (7),
 • Fatumatuz (7),
 • Fatumatüz (7),
 • Fadimetül (6),
 • Fatimai (6),
 • Fatimetul (6),
 • Fatımetüz (6),
 • Fatumatu (6),
 • Fatümatü (6),
 • Fatümatüz (6),
 • Fatimeizehra (6),
 • Fatimezzehra (6),
 • Tuzzehra (6),
 • Fatımetül (5),
 • Fatimedüz (4),
 • Fatimetüs (4),
 • Fatümatül (4),
 • Fatumetül (4),
 • Fatımatızzehra (4),
 • Fatimatüzehra (4),
 • Fatmatızzehra (4),
 • Fatmatuzehra (4),
 • Fatümatülzehra (4),
 • Fatumetuzzehra (4),
 • Fatımati (3),
 • Fatımatul (3),
 • Fatımei (3),
 • Fatimetuz (3),
 • Fatumatül (3),
 • Fatumetü (3),
 • Fatümetuz (3),
 • Fadimetülzehra (3),
 • Fatımatuzehra (3),
 • Fatimetözehra (3),
 • Fatmatulzehra (3),
 • Fatmaüzzehra (3),
 • Fatümetülzehra (3),
 • Fatümetüzehra (3),
 • Fatımatil (2),
 • Fatımatıl (2),
 • Fatımatız (2),
 • Fatımatü (2),
 • Fatımatuz (2),
 • Fatime-i (2),
 • Fatımeti (2),
 • Fatimetil (2),
 • Fatumatü (2),
 • Fatümetü (2),
 • Fatımatülzehra (2),
 • Fatımatüzehra (2),
 • Fatimatuzzahra (2),
 • Fatimetezzehra (2),
 • Fatimetizzehra (2),
 • Fatimetulzehra (2),
 • Fatımetüzehra (2),
 • Fatımetuzzehra (2),
 • Fatimetüzzöhra (2),
 • Fatumatuszehra (2),
 • Fatümettüzehra (2),
 • Fatünetüzehra (2),
 • Tuzehra (2),
 • Fatmatu (2),
 • Fatma-tül (2)
(Alfabetik sırala)