Nişanyan Adlar, 16.595 maddebaşı ve 102.469 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2015 yılı itibariyle TC seçmen kütüğüne kayıtlı adların %99.6'sı işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 5.624 isim arandı. Son arananlar: Saffettin, Zuhal, Adibe, Curiye, Muhtullah.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Bekirsami ♂
3 kişi
Sıklık sırası
= Bekir+ Sami İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Kafkas (Oset) kökenli Bekir Sami Bey (Kunduh, 1867-1933) TBMM hükümetinin ilk hariciye vekilidir. Çerkes olan Miralay Bekir Sami Bey (Günsav, 1879-1934) İstiklal Harbi komutanlarındandır.
 • Bekirsami (3)
Bekir ♂
100.276 kişi
Sıklık sırası
Ar bekr/bekir بكر "1. erkenci, 2. yavru deve" Ulusal
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Sünni gelenekte birinci halife kabul edilen Hz. Ebubekir adının kısaltımıdır.
 • Bekir (100.113),
 • Bekircan (113),
 • Bekirhan (39),
 • A.Bekir (3),
 • Bekır (3),
 • Bekiri (3),
 • M.Bakir (1),
 • M.Bekir (1),
 • Bekirağa (0),
 • Bekirbey (0)
(Alfabetik sırala)
Sami ♂
51.078 kişi
Sıklık sırası
Ar sâmî سامي "1. yüksek, ali, 2. Sam soyuna mensup" Ulusal
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Arap, İbrani ve Süryanileri kapsayan soyun ortak adıdır.
 • Sami (51.008),
 • Samican (46),
 • Sahmi (14),
 • Samı (6),
 • M.Sami (3),
 • M.Samih (1),
 • B.Sami (0)
(Alfabetik sırala)
İlgili adlar: Bekirsami, Semo