Nişanyan Adlar, 15.211 maddebaşı ve 87.625 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2009 yılı itibariyle TC nüfus kütüğüne kayıtlı adların %99.5'i işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 2.452 isim arandı. Son arananlar: Sahrettin, Berdibek, Miranda, Muhtediye, Tokuş.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Baykan ♂
874 kişi
Sıklık sırası
Yeni Türk adı (1934-35)
= Bay+ Kan
Ardahan+
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Siirt'te aşiret ve ilçe adı olan Bay(i)kân ile ilgili olmadığı varsayılabilir.
 • Baykan (497),
 • Bayhan (325),
 • Beykan (52)
(Alfabetik sırala)
Bay ♂
69 kişi
Sıklık sırası
Yeni Türk adı (1934-35)
Tr "zengin, bey"
1940 dolayında doğanlarda Bay Bora, Bay İsmet, Bay Ziya benzeri bileşik adların ilk unsurudur. Geleneksel Türkçede "varlıklı, zengin" ve "soylu" anlamında sıfat olan bay sözcüğü, 1936'dan itibaren hitap deyimi olarak bey yerine kullanılmıştır.
 • Bay (69)
Kan ♂
65 kişi
Sıklık sırası
= Kağan? İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Bağımsız ad olarak daima Kağan/Kaan anlamındadır. Çoğu örnekte Oğuz Kan, Mehmet Kan ve benzeri bileşik adların tamlayıcısıdır. * Yeni Türk adlarının en yaygın yapım birimlerindendir. Bileşiklerde bazen "kağan, hükümdar", bazen "kan, soy" kastedilir. Sıklıkla Han eşdeğeridir. Ör: İlhan = İlkan, Serkan = Serhan.
 • Kan (65)
Beyhan ♀
36.057 kişi
Sıklık sırası
= Bey+ Han Türkçe alanı
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Beyhan adı erkeklerde "bey hükümdar", kadınlarda ise "bey hanımı" olarak yorumlanır. Sultan İbrahim'in kızı Beyhan Sultan Hezarpare Ahmed Paşa ile, 3. Mustafa'nın kızı Beyhan Sultan ise Silahtar Mustafa Paşa ile evlendirildi.
 • Beyhan (35.420),
 • Bayhan (224),
 • Beyhane (121),
 • Bihan (106),
 • Behan (87),
 • Beyha (77),
 • Beyhani (7),
 • Beyhangül (6),
 • Beyhaniye (5),
 • Beyhannur (4)
(Alfabetik sırala)
Han ♀
581 kişi
Sıklık sırası
Tr "hanım" İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Çoğu örnekte başka bir ada eklenmiş dişi belirteci veya Hanım sözcüğünün kısaltımıdır. Esasen "bey, hükümdar" anlamına gelen Han sözcüğünün dişilik belirteci olarak kullanılması Türk dillerinde yaygın bir özelliktir.
 • Han (581)