Nişanyan Adlar, 15.198 maddebaşı ve 87.540 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2009 yılı itibariyle TC nüfus kütüğüne kayıtlı adların %99.5'i işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 16.531 isim arandı. Son arananlar: Serap, Göksoy, Gebro, Fiknet, Göksev.

DİKKAT. Sitemiz inşa aşamasındadır. Tamamlanıncaya dek alıntılanmaması ve kaynak gösterilmemesi önemle rica olunur.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Ardahan ♂
172 kişi
Sıklık sırası
= Arda+ Han İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Adlandırmada Ardahan şehir adının etkisi görülmez. Örnekler batı ve güney Türkiye ile Orta Karadeniz'de homojen olarak dağılmıştır. Ardahan (Artaani) kent adı Milat öncesinden itibaren Gürcü söylencelerinde yer alır.
 • Ardahan (126),
 • Ardan (34),
 • Arduhan (10),
 • Ardıhan (2)
(Alfabetik sırala)
Arda ♂
4.433 kişi
Sıklık sırası
Yeni Türk adı (1934-35)
Tr "halef? amaç?"
İstanbul, İzmir+
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Yeni Türk adlarında "halef" anlamında olduğu söylenir; ancak Türkçenin bilinen herhangi bir lehçesinde bu anlam kaydedilmiş değildir. Eski Farsçada "adalet" anlamındadır; çok sayıda kişi adı ve kraliyet unvanında kullanılır. Ayrıca Meriç'in kolu olan bir nehirdir. Erm adlarda Ardavazt veya Ardaşes kısaltımıdır.
 • Arda (4.378),
 • Erda (35),
 • Ardağ (10),
 • Ardacan (10)
(Alfabetik sırala)
İlgili adlar: Ardahan
Han ♂
3.415 kişi
Sıklık sırası
= Hakan İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Evvelce Hun ve Göktürk imparatorlarının sıfatı iken 12.-13. yüzyıla doğru "bey" anlamında genel bir saygı unvanına dönüşmüştür. "Başkasına tabi olmayan kişi" olarak yorumlanabilir. Türkçe adlarda hem erillik hem dişilik belirteci olarak kullanılır.
 • Han (3.404),
 • Khan (11)
(Alfabetik sırala)
Ardihan ♀
49 kişi
Sıklık sırası
Kürt ismi:
Mardin
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
 • Ardihan (22),
 • Ardahan (12),
 • Ardahani (7),
 • Ardıhan (6),
 • Arduhan (2)
(Alfabetik sırala)