Nişanyan Adlar, 15.016 maddebaşı ve 86.918 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2009 yılı itibariyle TC nüfus kütüğüne kayıtlı adların %99.6'i işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 9.041 isim arandı. Son arananlar: Sabit, Servent, Mücahide, Emine, Çelikel.

DİKKAT. Sitemiz inşa aşamasındadır. Tamamlanıncaya dek alıntılanmaması ve kaynak gösterilmemesi önemle rica olunur.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
İbrahimhakkı ♂
42 kişi
Sıklık sırası
= İbrahim+ Hakkı İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Marifetname yazarı Erzurumlu İbrahim Hakkı (1703-1780) Siirt'in Tillo medresesinde alim ve sufi idi.
 • İbrahimhakkı (42)
İbrahim ♂
1.104.588 kişi
Sıklık sırası
Tevrat ve Kuran kaynaklı ad
Ar ibrâhîm إبراهيم
(İbr aḇraham אַבְרָהָם "dede")
Ulusal
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Tevrat'ın Yaratılış kitabında İsrailoğulları'nın ve (diğer oğlu İsmail vasıtasıyla) Arapların atası olarak anlatılır. İslami kabule göre tek tanrılı dinlerin öncüsü ve peygamberin mensup olduğu Kureyş soyunun atasıdır. Yerel geleneğe göre Urfa'da yaşamıştır; bu nedenle Urfa'da son derece popüler bir addır.
 • İbrahim (1.103.645),
 • İprahim (412),
 • İbirahim (58),
 • İbram (53),
 • S.İbrahim (46),
 • İbarhim (43),
 • İbrayim (34),
 • İbrahimhan (28),
 • İbraim (23),
 • M.İbrahim (15),
 • İbraihm (15),
 • İbrahım (15),
 • İbrhim (12),
 • İbryam (12),
 • Ebrahim (10),
 • İbahim (10),
 • Bramo (9),
 • Ibryam (9),
 • Ibrıam (7),
 • İbriam (7),
 • Birahim (7),
 • İbrrahim (6),
 • İbrahm (6),
 • İbrahhim (6),
 • İbarahim (5),
 • İbrahimdede (5),
 • İbrahimn (5),
 • İbrahin (5),
 • İfrahim (4),
 • İprim (4),
 • Ibrahım (4),
 • Brahim (3),
 • İbrahil (3),
 • İbrahem (3),
 • İbraham (3),
 • İbrafim (3),
 • Ö.İbrahim (2),
 • İbrrhim (2),
 • İbriyam (2),
 • İbrihim (2),
 • İbrehim (2),
 • İbraihim (2),
 • Ibrahim (2),
 • Ebrahım (2),
 • Ebrahil (2),
 • İbdrahim (2),
 • İbhahim (2),
 • İbkrahim (2),
 • İbmrahim (2),
 • İbragim (2),
 • İbraühim (1),
 • İbrhahim (1),
 • İbrhaim (1),
 • İbrıam (1),
 • İbriayim (1),
 • İbriham (1),
 • Ibrıyam (1),
 • İbrnahim (1),
 • İprahım (1),
 • İprayin (1),
 • Ibram (1),
 • İbraın (1),
 • İbraım (1),
 • Eprayim (1),
 • İblrahim (1),
 • İbraahim (1),
 • İbrahaim (1),
 • İbraheim (1),
 • İbrahi (1),
 • İbrahiem (1),
 • İbrahimm (1),
 • İbrahum (1),
 • İbraıhim (1),
 • Ibraim (1),
 • İbrahit (1)
(Alfabetik sırala)
Hakkı ♂
154.481 kişi
Sıklık sırası
Ar ḥaqqî حقّى "hakka mensup" Ulusal
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Örneklerin çoğunda İbrahim Hakkı veya İsmail Hakkı bileşimleri kullanılır. Marifetname yazarı Erzurumlu İbrahim Hakkı (1703-1780) ile Ruhül Beyan yazarı Bursalı İsmail Hakkı (1753-1825) geç dönem Osmanlı tasavvufunun önde gelen isimleridir.
 • Hakkı (151.490),
 • Hakki (2.757),
 • Hakı (178),
 • M.Hakkı (24),
 • Hakgi (12),
 • Hakkıcan (9),
 • Akkı (4),
 • H.Hakkı (3),
 • Heki (3),
 • M.Hakki (1)
(Alfabetik sırala)